Kilhusåsen
Kilhusåsen er kanskje vårt aller beste flysted - regnet i antall flytimer og turer gjennom det siste tiåret !
Suverent flysted som er lett tilgjengelig for alle !Stedet ble hugget ut i 1990 av undertegnede - I 1993 hugget vi ut den øverste starten på dugnad.
Her er det logget mange tusen fine flytimer !

Vindretning : NV
Høydeforskjell : 270m - 330m
Beste årstid : Vår - sommer - høst

Nedre start : N68 48 10 E16 27 07
Øvre start : N68 48 19 E16 27 35

Landing flystripa : N68 47 28 E16 27 01
Landing foran åsen : N68 48 50 E16 27 39


Online loggbok for Kilhusåsen

Utgangspunkt fra Kilhus grendehus. Herfra går man veien opp mot toppen.
Enkel tur som tar 15 min - 25 min helt opp!

Den laveste starten er den beste, helt suveren hellning og underlag. Denne er mest brukt.
Krever et vist løft, da den ligger 75 meter lavere enn toppen av åsen!
Hvis du tenker å fly hang fra denne starten, kreves det MINST 3 ms vind, dvs "slapp" baklengsstart.
Er det mindre enn dette, er det bedre å gå opp til den øverste starten.
Den ble laget nettopp for de dagene da det var for lite vind nede, det er da vanlig at du kan klare å henge hvis
du starter fra øverstarten

Øverstarten er kortere og slakere - i tillegg ender den i stup.
På tross av dette har den vist seg problemfri. Man må bare bestemme seg, og ikke nøle!
Det kan dannes en slags "luftlomme" der vingen ligger, slik at den første fasen av opptrekket kan være vanskelig.
Dra vingen kontant opp, og vær klar for at vingen møter vinden i den siste delen av opptrekket.
Du kan bli løftet opp på direkten, på grunn av mye mer vind i skjermhøyde.
Et annet resultat av dette fenomenet er at vingen kan skyte langt fremover, på grunn av at vinden blåser
"oppover" og skjermen vil derfor få høy angrepsvinkel.
Det har også en tendens til å være kjempeløft foran start pga. loddrett vegg!


Vær klar med bremsene og forbered deg til "katapultstart" selv om det tilsynelatende blåser lite på start.

Du verden så mye dette flystedt har betydd for klubben vår ! Kilhusåsen leverer varene til enhver tid!
Er vinden rundt Vest - Nordvest av høvelig styrke, ledes vinden rett inn dalen foran åsen.
Det er ofte slik at enten så står vinden rett på, eller så er det helt feil !

Flygingen på Kilhusåsen er i all hovedsak uproblematisk, men man skal være OBS på noen "feller"

Vær OBS på at Vestlig og Sørvestlig vind kan medføre ganske kraftig turbulens, og en utpreget trakteffekt til
venstre for start. Vi har sett tilfeller av at folk ikke har nådd landing på grunn av kjempesynk ved vestlig vind.
Ved sånne forhold, vil ofte vinden stå rett på start, og kan være forvirrende. Se på skydriften og bruk værstasjonen
på Solifjellet som hjelp
Til HPGT Værstasjoner

Vær også OBS når vinden er N-NØ, det kan dannes både turbulens og kraftig motvind ned mot landing.
Løftet er ofte dårlig selv om vinden av og til kan komme rett inn på start.

Vær OBS på sommer - sensommeren når det kommer tunge tåkeskyer drivende inn fra Kasfjord.
Denne "tunge" lufta legger seg i bunn og kan skape en ganske kraftig vindskjæring som ikke er å spøke med.
Løftet er ofte dårlig iforhold til vindstyrken i sånne forhold.


Flygingen er ellers uproblematisk så lenge vinden er under 6 m/s og vindretningen ikke dreier mot vest/sørvest
Over denne vindstyrken kan det bli turbulent foran start.

Utsikten er super, man har byen rett bak åsen, kommer du over toppen (noe som er ganske lett !),
vil du få øye på en ås som ligger et stykke unna på andre siden av dalen -denne går det an å fly til !!
Avstanden er nesten 3 km, og høyden er den samme.
Denne kryssingen var et formidabelt problem, helt til jeg i 92 med min falhawk atoll endelig klarte å krysse -
og komme meg opp på Svartdalsåsen.
Flyr du en høyyter av idag må du ha 500moh før du krysser - Mellomstadie krever 550moh MINIMUM !

Hylingen fra synkalarmen skjærer i ørene.......... Pass på høyspenten på andre siden, for du kommer lavt inn ....!!

Landing på stor myr foran åsen, eller vanligst bak åsen nede på flystripa
- Vær OBS på at du da bevisst flyr inn i rotoren bak åsen.
Ved vind under 6 ms er det skjelden problemer med turbulens,men det er ofte markant synk, så pass på at du har høyde nok for å nå landing.
Ved vind over 6 ms har vi hatt noen tilfeller av stygge innklapp over flystripa, uten at dette har ført til uhell.

Er vinden sterk, kan det lønne seg å fly mot Rødmyra, som ligger sør for Åsegarden, og denne anbefales for elever / Uerfarne piloter som hovedlanding.
Det forutsettes at du har minst 50 meter over toppen for å nå denne landingen.

Ved skliturer er eneste mulighet for landing, myrene på vestsiden under åsen .


Kilhus øvre start
Over toppen, ser mot samaåsen og Harstad sentrum

Kilhus nedre start

Over toppen, ser mot Samaåsen

Ser mot Ervika

Ser mot Svartdalsåsen og Steinsåsen

Kilhusåsen sett i profil, vi ser mot nord

Distanseturer fra Kilhusåsen
17 mai 2006; Lars Sletten, Kilhusåsen - Fiskefjorden, 29,6 km

Andre ruter